Kup Mieszkanie i odbierz Wakacje w Prezencie!

Wyjątkowe ośrodki wypoczynkowe

Wspaniałe atrakcje dla dzieci i dorosłych

Sieć rodzinnych kompleksów Holiday Park & Resort to nowy wymiar spędzania wakacji nad Bałtykiem. Gwarantujemy niezapomniane chwile pełne radości, uśmiechu i doskonałej zabawy w 6-ciu lokalizacjach: Ustronie Morskie, Pobierowo, Niechorze, Mielno, Kołobrzeg, Rowy.

Apartamenty Natura 2 - voucher - wnętrze 2

Luksusowe 9-osobowe domki 85 m2 z tarasem i z balkonem

 • przestronny salon
 • w pełni wyposażona kuchnia z rodzinną jadalnią
 • nowoczesna łazienka
 • dwie sypialnie
 • balkon z widokiem na dziedziniec
 • ogromny taras

Voucher o wartości 2 793 zł

Na 7-dniowy pobyt wypoczynkowy
w luksusowym 9-osobowym domku

Apartamenty Natura 2 - voucher - wnętrze 1

Nowoczesne 4-osobowe apartamenty 55 m2 z balkonem

 • duży salon z jadalnią
 • w pełni wyposażony aneks kuchenny
 • łazienka z prysznicem
 • przytulna sypialnia na piętrze
 • balkon z widokiem na basen
 • ogromny taras

Voucher o wartości 2 093 zł

Na 7-dniowy pobyt wypoczynkowy
w luksusowym 4-osobowym apartamencie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW FIRMOWYCH

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Voucherów firmowych w Ośrodkach Holiday Park & Resort i dotyczy Odbiorców Haus Deweloper Sp. z o.o. Sp.k. podpisujących umowy deweloperskie na zakup mieszkania inwestycji Apartamenty Natura 2.

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Voucher firmowy – papierowy voucher z indywidualnym unikalnym jednorazowym kodem uprawniającym do dokonania przez Odbiorcę jednej rezerwacji pobytu w Ośrodku trwającego siedem dób hotelowych na terenie wybranego Ośrodka Holiday Park & Resort, w cenie za cały pobyt 1 grosz brutto, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Holiday Park & Resort. Voucher firmowy nie obejmuje usług dodatkowych i ulepszeń, w tym: usługi sprzątania, kosztów mediów, parkingu, wypożyczenia ręczników oraz innych ulepszeń, których aktualne ceny oraz sposób rozliczania zawarte są w Regulaminie Holiday Park & Resort oraz na stronie https://holidaypark.pl/cennik/
 2. Holiday Park & Resort – HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Śremie wpisana  wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596565, NIP:7851800879, REGON:363484979
 3. Doba hotelowa – rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 10:00 następnego dnia.
 4. Usługi dodatkowe – w chwili wymeldowania Odbiorcy pobierane są dodatkowe opłaty ( w tym opłaty eksploatacyjne, tj. opłata za zużycie wody i kanalizację, opłata za zużycie energii elektrycznej), naliczane w okresie pobytu Odbiorcy w wysokości wskazanej w zakładce „CENNIK” na stronie http://holidaypark.pl/cennik, a rozliczenie opłat dodatkowych odbywa się na zasadach zawartych w Regulaminie Holiday Park & Resort. Holiday Park & Resort zastrzega sobie prawo do zmian cen jednostkowych za usługi dodatkowe. Wysokość stawek może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego to jest w trakcie trwania usługi i/lub przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego to jest podczas świadczenia usługi przez Holiday Park & Resort. Zmiana ta może nastąpić w przypadku zmian cenowych zaistniałych w cennikach ustalonych przez dostawców mediów.
 5. Ośrodek – ośrodek wypoczynkowy Holiday Park & Resort w miejscowości: Ustronie Morskie, Niechorze, Mielno, Rowy, Kołobrzeg, Pobierowo.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Voucherów firmowych.
 7. Regulamin Holiday Park & Resort – aktualny regulamin świadczenia usług hotelarskich przez Holiday Park & Resort Spółka z ograniczoną odpornością spółka komandytowa z siedzibą w Śremie zamieszczony na stronie internetowej https://holidaypark.pl
 8. Odbiorca – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która otrzymała od Udostępniającego Voucher firmowy.
 9. Udostępniający – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Holiday Park & Resort umowę kupna sprzedaży Voucherów firmowych i która udostępnia go Odbiorcy, w tym przypadku HAUS Deweloper Sp. z o. o Sp.k, z siedzibą 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 1, NIP:7543228739

§ 2 Zasady ogólne

 1. Udostępniający może przekazać Odbiorcy Voucher firmowy po podpisaniu umowy deweloperskiej na zakup mieszkania inwestycji Apartamenty Natura 2 z Udostępniającym i na podstawie którego Odbiorca może dokonać jednorazowej rezerwacji w wybranym Ośrodku Holiday Park & Resort, do dnia 30 września 2024 roku w terminach określonych w § 3 ust 2 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie Holiday Park & Resort.
 2. Vouchery firmowe dostępne są w dwóch wariantach:
  1. DOMEK – voucher uprawniający do pobytu trwającego 7 dób hotelowych na terenie Ośrodka w domku, w którym możliwe jest zakwaterowanie sześciu osób dorosłych oraz trojga dzieci ( tj. osób niepełnoletnich) – dotyczy przy zakupie mieszkania o powierzchni większej niż 50m2.
  2. APARTAMENT – voucher uprawniający do pobytu trwającego 7 dób hotelowych na terenie Ośrodka w apartamencie, w którym możliwe jest zakwaterowanie trzech osób dorosłych oraz jednego dziecka (tj. osoby niepełnoletniej) – dotyczy przy zakupie mieszkania o powierzchni do 50m2.
Pobyt zarezerwowany z wykorzystaniem jednego z Voucherów firmowych musi mieć charakter ciągły ( tj. trwać odpowiednio do siedmiu dób hotelowych następujących po sobie) oraz musi być zrealizowany w jednym Ośrodku. Ilość osób będących gośćmi Ośrodka podczas pobytu zarezerwowanego w ramach otrzymanego Vouchera firmowego odpowiada ilości osób możliwych do zakwaterowania w obiekcie, zgodnie z § 2 ust.2 oraz Regulaminem Holiday Park & Resort.
 1. Vouchery firmowe ważne są do dnia 30 września 2024 roku. Oznacza to, że do wskazanego dnia pobyt zostanie w pełni zrealizowany pod rygorem utraty prawa do korzystania z nich.
 2. Czas promocji dotyczy do wyczerpania zapasów Voucherów dostępnych Udostępniającemu.

§ 3 Realizacja Voucherów firmowych

  1. Odbiorca, aby dokonać rezerwacji określonej w par 1 pkt 1 powinien skorzystać z kodu znajdującego się w Voucherze firmowym. W tym celu, podczas dokonywania rezerwacji Odbiorca, w odpowiednim polu, powinien wpisać kod znajdujący się w Voucherze firmowym i go zaakceptować. Procedurę dokonywania rezerwacji reguluje Regulamin Holiday Park & Resort.
  2. Rezerwacji pobytu z wykorzystaniem Vouchera firmowego można dokonywać w okresie działania Ośrodków Holiday Park & Resort ( Mielno, Pobierowo, Rowy, Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Niechorze) z wyłączeniem niżej wymienionych kresów przypadających w każdym roku kalendarzowym.
   1. Majówka:
    • 05 – 3.05.2020
    • 05 – 3.05.2021
    • 04 – 3.05.2022
    • 04 – 3.05.2023
    • 05 – 5.05.2024
   2. Weekend Bożego Ciała:
    • 06 – 14.06.2020
    • 06 – 06.06.2021
    • 06 – 11.06.2023
    • 05 – 02.06.2024
   3. Od 15.06. do 31.08 każdego roku
Oraz o ile pozwolą na to aktualne możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort. Od roku 2021 możliwość składania rezerwacji będzie możliwa tylko w następującej konfiguracji:
  1. Piątek (pierwszy dzień pobytu) – piątek ( ostatni dzień pobytu)
  2. Sobota ( pierwszy dzień pobytu) – sobota ( ostatni dzień pobytu)
  3. Niedziela ( pierwszy dzień pobytu) – niedziela ( ostatni dzień pobytu)
 1. Po dokonaniu rezerwacji pobytu przez Odbiorcę Holiday Park & Resort dopuszcza zmianę danych personalnych Odbiorcy. Prośbę o zmianę danych należy zgłosić Holiday Park & Resort telefonicznie ( 735 200 800) lub za pośrednictwem e-mail (kontakt@holidaypark.pl). Każdorazowa zmiana danych personalnych Odbiorcy dysponującego Voucherem wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 199 zł brutto.
 2. Odbiorca rezerwuje pobyt z wykorzystaniem Vouchera firmowego zobowiązany jest do uiszczenia ceny pobytu w wysokości 1 grosz brutto, a także kwoty w wysokości 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100) w momencie składania rezerwacji. Procedurę dokonywania wpłat i ich terminów reguluje Regulamin Holiday Park & Resort. Wyżej wskazana kwota 500,00 zł stanowi zabezpieczenie roszczeń Holiday Park & Resort na wypadek braku dokonania przez Odbiorcę obowiązku meldunkowego zgodnie z Regulaminem Holiday Park & resort, tzw. Kaucję.
 3. Niedokonanie zapłaty ceny pobytu, a także kwoty zabezpieczenia w określonym wyżej terminie będzie skutkowało anulowaniem dokonanej rezerwacji i utratą Vouchera wypoczynkowego przez Odbiorcę oraz brakiem możliwości dokonania kolejnej rezerwacji z wykorzystaniem kodu znajdującego się na Voucherze firmowym.
 4. W przypadku dokonania zapłaty kwoty 500,00 zł, o której mowa w § 3 ust.4 Regulaminu, w chwili realizacji obowiązku meldunkowego, o którym mowa w Regulaminie Holiday Park & Resort, wpłacona kwota 500 zł ( ust.4 powyżej) zaliczona jest na poczet kaucji, do której uiszczenia Odbiorca jest zobowiązany zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort. Kaucja – po jej rozliczeniu zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort – podlega zwrotowi w dniu wyjazdu w recepcji Ośrodka w formie gotówki.
 5. Nie jest możliwe jednostronne anulowanie lub odwołanie rezerwacji dokonanej przy wykorzystaniu kodu znajdującego się w Voucherze firmowym. Holiday Park & Resort dopuszcza jednokrotną zmianę terminu pobytu w ramach wykorzystania jednego Vouchera firmowego ( o ile pozwolą na to możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku ), do której zgłoszenia Odbiorca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed planowanych rozpoczęciem pobytu. Każdy przypadek będzie przez Holiday Park & Resort rozpatrywany indywidualnie i będzie zależny od ilości możliwych do wykorzystania miejsc w innych Ośrodkach Holiday Park & resort.
 6. W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej przez Odbiorcę w stosunku do Udostępniającego, kiedy Voucher firmowy w Ośrodku Holiday Park & Resort został już odebrany Odbiorca zobowiązany jest w terminie do 7 dni do zwrotu kosztu pobytu określonego na Voucherze na podany nr konta Udostępniającego: 79 1160 2202 0000 0003 8210 7117 lub wartość Vouchera zostanie potrącona ze środków zgromadzonych na rachunku powierniczym.

§ 4 Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych Odbiorcy w rozumieniu art.4 pkt 7 RODO, podanych w związku z pobytem w Ośrodku, jest Holiday Park & Resort, z którym Odbiorca może się skontaktować: pisemnie na adres podany w § 1 ust.3 Regulaminu, mailowo pod adresem: inspektor@holidaypark.pl.
 2. Holiday Park & Resort wyznaczył inspektora Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować mailowo pod adresem: inspektor@holidaypark.pl. Dodatkowe dane Inspektora dostępne są na stronie internetowej Holiday Park & resort pod adresem: http://holidaypark.pl.
 3. Holiday Park & Resort uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Odbiorcy w celu:
  1. Prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu (art.6 ust. 1b RODO),
  2. Windykacyjnym – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Holiday Park & Resort, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami ( art.6, ust.1f RODO).
  3. Rozpatrywania reklamacji – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Holiday Park & Resort, jakim jest obsługa procesu reklamacyjnego ( art.6 ust. 1 1f RODO).
  4. Reklamy produktów i usług – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Holiday Park & Resort, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług ( art.6 ust.1f RODO).
  5. Archiwizacyjnym – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Holiday Park & Resort jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług ( art.6 ust 1f RODO).
 4. Holiday Park & Resor powierza przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom związanym z nim umowami powierzenia danych osobowych, w tym: obsługa kadrowa i księgowa, obsługa prawna, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest na stronie internetowej Holiday Park & Resort pod adresem: https://www.holidaypark.pl w zakładce „ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”.
 5. Dane osobowe Odbiorców będą przechowywane przez okres rezerwacji, a także pobytu w Ośrodku, a następnie przez okres 6 lat od momentu zakończenia pobytu. Holiday Park & Resort przestaje wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli Odbiorca zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 6. Odbiorca ma prawo:
  1. Dostępu do podanych w związku z pobytem danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. Do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Holiday Park & Resort przekazanych mu danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Odbiorca ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Odbiorca ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Holiday Park & Resort. W szczególności Odbiorcy przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. Podanie danych osobowych przez Odbiorcę ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do skorzystania z pobytu oraz realizacji postanowień Regulaminu.
 9. Dane osobowe Odbiorcy nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Holiday Park & Resort, w tym profilowaniu.

§ 5 Postępowania reklamacyjne

 1. Każdy Odbiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niezrealizowania z winy Holiday Park & resort postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Odbiorcę uchybienia , o którym mowa w ust.1 powyżej.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona na adres siedziby Holiday Park & Resort lub drogą korespondencji e-mail, na adres kontakt@holidaypark.pl.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Holiday Park & resort w terminie 30 dni licząc od dnia jej doręczenia. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez Holiday Park & resort we wskazanym terminie, Holiday Park & resort powiadomi Odbiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Holiday Park & resort jest obowiązany szczegółowo uzasadnić pisemnie przyczyny odmowy, a następnie pouczyć Odbiorcę o prawie złożenia odwołania, a także zwrócenia się do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Holiday Park & Resort a Odbiorcy, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy Sąd powszechny.
 3. Holiday Park & Resort zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które każdorazowo wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian i są umieszczone na stronie https://holidaypark.pl
 4. Każdorazowa zmiana Regulaminu nie będzie wywierała wpływu na rezerwacje już dokonane przed jej wprowadzeniem.